Nyheter februari 2020

Byggprojekt 2019

Vi har under 2019 arbetat med bl.a. Filipstads kyrka (1785), Gräfsnäs slottsruin i Västergötland (ca 1550), herrgården Herrborum i Östergötland (1638), Mjölkeröds gård i Bohuslän (1827) och affärs- och bostadshuset på Edsgatan 26 i Vänersborg (1905)

Stadsmuseet i Stockholm (1667-85) återinvigdes 2019 efter en ombyggnad och fasadrestaurering. 2015 gjorde vi en bruksundersökning med förslag på reparationsbruk som underlag för putsarbetena.

2015-19 har vi gjort statusbesiktningar av byggnaderna i Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (1890-1972) inför exploatering. Byggnad 20 Maskinhus (1930-talet) blev 2018-19 ombyggd åt Systembolaget. Projektering pågår av Ferdinand Bobergs båda gasklockor (1893 och 1899). Den ena skall bli privat hotell och den andra kommunal kulturscen.

Vidare har vi ägnat oss åt och en ca 100 meter lång betongmur i Rydboholm i Västergötland (ca 1930) till den nu rivna direktörsbostaden från 1880-talet.

Byggprojekt 2020

I år kommer vi att ägna oss åt restaureringen av tornfasaden och tornspiran på Kroppa kyrka i Värmland (1882-84), en offerputsning av koret i Smögens kyrka (1904-05), en restaurering av gårdsbyggnaderna till Fintatorp 2:26 på Skutberget i Karlstad (1761/1800-talets början), en restaurering av sockeln och tegelvalven på Alingsås rådhus (1769) och en fasadrenovering på affärs- och bostadshuset på Kungsgatan 15 i Trollhättan (1910).

Ruinvård

Under 2019 har underlag utarbetats inför planerade restaureringar av Varnhems klosterruin (1148), Kungsäters kyrkoruin i Västergötland (1100-talet) och rostugnen i Ramshyttan i Västmanland (1865). Vi har arbetat med ett flertal ruiner under årens lopp. Se Projekt – Ruinvård.

Forskning och utveckling

Arbete pågår med att avsluta ett FoU-projekt inför publicering ”Skydd och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla bruk och brukstyper i Norden”. Se FoU.

Vi är nu medlemmar i BEVIS Byggnadsvård i Skåne

den 14 januari 2020

Skriv en kommentar